WIN-1 ZÁKLADNÝ PROGRAM WQUICK – PC


Základný riadiaci program WQuick

Základný riadiaci program a testové moduly sú chránené proti neoprávnenému použitiu hardwarovým kľúčom. Kľúč je štandardne dodávaný v prevedení pre USB. Každý kľúč je unikátny (duplikát neexistuje) a musí byť pripojený k počítaču počas celého chodu programu. Bez neho program nepracuje. Naviac je možné program chrániť heslom a stanoviť úroveň oprávnenia prístupu k dátam.

WQuick poskytuje tieto základné funkcie:
– zápis novej posudzovanej osoby
– výber osoby z databázy
– výber osoby z databázy podľa administrovaných metód
– konfiguráciu vlastného prostredia
– zobrazenie karty posudzovanej osoby s výsledkami všetkých administrovaných testov
– administráciu nového testu
– detailný náhľad na výsledky testu a zadané dáta
– export výsledkov do textového editoru Word, alebo súboru TXT
– tlač výsledkov
– testové metódy rozdeľuje na Dotazníky, Výkonové a Ostatné a dokáže roztriediť všetky administrované dáta, hrubé skóre (HS) a vážené skóre (VS) do prehľadných tabuliek.