WIN-6 CCT – ČÍSELNÝ ŠTVOREC (VÝKONOVÝ)


Plne počítačové zisťovanie koncentrácie, pracovnej rýchlosti a temperamentu. Patrí medzi tzv. hľadacie skúšky. Testovaná osoba má čo najrýchlejšie vyhľadať a kliknúť na čísla 1 až 25 v matici 5 x 5. Test sa 10x opakuje, pričom podnet je stále rovnaký. Výsledkom testu je grafické znázornenie priebehu testu a úplna štatistika výkonu v teste – počet správnych reakcií, počet chýb, časové parametre testu a podobne. Program ponúka detailný náhľad na výsledky s možnosťou zmeny merítka stĺpcoveho diagramu a čiarový diagram priebehu celého testu – reakcií medzi vyhľadaním čísel, vrátane miest, kde klient „zablúdil“ a musel použiť nápovedu, prípadne nesprávne reagoval. Administrácia testu je možná iba formou „počítač“.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,- EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.