T-78 BDN – BOURDONOV TEST BOPR (VÝKONOVÝ) – PC


Program je spracovaný podľa testu s rovnakým názvom pod označením T–78. Je veľmi obľúbený, jednoduchý, v porovnaní s “papierovou” formou veľmi komfortný. Test predkladá 85 obrazcov (tvarov) usporiadaných do 30 radov. V pevne danom poradí sa strieda 8 druhov tvarov. Klient riadi svoje reakcie prostredníctvom 3 kláves. Klávesy pre ovládanie kurzora (t.j. šipka vľavo a šipka vpravo) pohybujú ukazovateľom od 1. k 85. tvaru. V rámci jedného radu podnetov je možné vrátiť sa späť a opraviť označenie tvarov. Na označenie, prípadne “odznačenie” tvaru se používa klávesa medzerník. Na vyriešenie 85 podnetov jednej rady je stanovený limit 50 sekúnd. Grafická prezentácia výsledkov dáva jasný a ucelený náhľad na výkon posudzovanej osoby. Program sleduje počet oprav – opravou sa tu rozumie situácia, keď na jednom mieste (na jednom tvare) stlačil klient medzerník viac ako 1x. Tento program má vstup dát iba formou „počítač“ – možno ho považovať za prístrojový test. Spoluprácou s užívateľmi programu bola vytvorená norma z počítačových dát 1650 osôb.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.