T-192 DOTAZNÍK MOTIVÁCIE VÝKONU – REVIDOVANÁ VERZIA


Dotazník je určený na meranie všeobecnej výkonovej motivácie, anxiety podporujúcej výkon a anxiety brzdiacej výkon. Revidovaná slovenská modifikácia tohto testu poslúži nielen pre výskumné účely, ale aj ako diagnostický prostriedok vhodný najmä pre poradenskú prax, na depistáž jednotlivcov, ktorí môžu mať problémy pri dosahovaní úspechu a dobrej pracovnej či študijnej výkonnosti a pri výbere pracovníkov s vysokou orientáciou na výkon.

Použitie: individuálne aj skupinové, od 17 rokov

Čas administrácie: 25 min.

Čas vyhodnocovania: cca 10 min.

Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna

Pracovný komplet: 1 ks Príručka, 100 ks TZ , 1ks Šablóna

Sada: 100 ks TZ

Katalógové číslo: T-192 Kategórie: ,

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

M. Hrabovský, A. Hrabovská (SR)