T-139 SKÚŠKA VEDOMOSTÍ PREDŠKOLSKÝCH DETÍ – aktualizovaná a rozšírená verzia


Miloň Potměšil, Petra Potměšilová,  Pavlína Jánošová (ČR)

Ide o aktualizovanú a rozšírenú verziu  diagnostickej metódy „Test vedomostí predškolských detí“ z roku 1992 autorov prof. Marie Vágnerová a prof. Zdeněk Matějček.  Autori uvažovali o školskej pripravenosti v širšom kontexte, zahŕňajúci  aj pohľad učiteľa ku školskej pripravenosti dieťaťa z hľadiska jeho skúseností s prácou s konkrétnym dieťaťom. Je určený pre deti vo veku 4-7 rokov, ktorých mentálne schopnosti zodpovedajú veku minimálne 4 rokov. Je možné ho použiť aj pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami pri využití zodpovedajúcich podporných a vyrovnávacích opatrení.

Použitie: individuálne, od 4 do 7 rokov

Čas administrácie: 15 min.

Čas vyhodnocovania: cca 10 min.

Súčasti: Príručka (čes.), Dotazník pre predškolské deti (slov.), Dotazník pre učiteľov (slov.)

Pracovný komplet: 1x Príručka (čes.), 100x Dotazník pre predškolské deti, 100x Dotazník pre učiteľov

Sada: 100x Dotazník pre predškolské deti, 100x Dotazník pre učiteľov

Katalógové číslo: T-139 Kategórie: ,

Detail testu

Výber možností

Pracovný komplet, Sada