T-102 DOTAZNÍK RODIČOVSKÉHO KONANIA A POSTOJOV PRE ADOLESCENTOV – ADOR


Dotazník zisťuje postoje, konanie a výchovné praktiky rodičov, tak, ako sa javí ich deťom v puberte a v adolescencii. Umožňuje získať informácie o tom, ako dieťa vníma výchovné postoje a výchovné konanie svojich rodičov voči sebe. Vo výsledkoch sa prejavuje ako objektívny faktor, t. j. skutočné postoje a výchovné praktiky rodičov, tak aj subjektívny faktor, t. j. obraz, ktorý si daný mladý človek vytvoril o týchto postojoch a výchovných praktikách pod vplyvom vedomých a nevedomých motivačných činiteľov.

Použitie: individuálne aj skupinové, od 13 do 18 rokov (je možné ho použiť aj u mladších nadpriemerne intelektuálne vyspelých detí a aj u osôb nad 18 rokov, ak si to vyžaduje povaha prípadu)

Čas administrácie: 20 min.

Čas vyhodnocovania a interpretácie: cca 10 min.

Súčasti: Príručka (čes.), testový zošit – chlapci (otec, matka), testový zošit – dievčatá (otec, matka), vyhodnocovací hárok / profil

Pracovný komplet: 1 ks príručka, 100 ks TZ chlapci / otec, 100 ks TZ chlapci / matka, 100 ks TZ dievčatá / otec, 100 ks TZ dievčatá / matka, 400 ks VH / profil

Sada: 100 ks TZ chlapci / otec, 100 ks  TZ chlapci / matka, 100 ks TZ dievčatá / otec, 100 ks TZ dievčatá / matka, 400 ks VH/Profil

Katalógové číslo: T-102 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

Zdeněk Matějček, Pavel Říčan (ČR)