T-66 DISJUNKTÍVNY REAKČNÝ ČAS I – DRČ I


Test rýchlej diskriminácie podľa predlohy, zisťujúci koncentráciu pozornosti pri činnosti zameranej na maximálnu rýchlosť a pohotovosť jednoduchej priestorovej orientácie.

Použitie: individuálne i skupinovo, od 10 rokov
Čas administrácie: 10 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit, Šablóna
Sada: 100x Testový zošit

Vymazať
Číslo testu: T-66-I Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Vonkomer