Znovu
zaradený
test

Ide o testový súbor, ktorý umožňuje merať verbálnu aj figurálnu pamäť, rýchlosť učenia a krátkodobú retenciu pamäte.

Použitie: individuálne aj skupinové, od 15 rokov
Čas administrácie: 50 min.
Čas vyhodnocovania: cca 10 min.
Súčasti: Príručka, Inštrukcia, Testový (skúškový) zošit (A,B), Zošit na uč. (A, B), Odpoveďový hárok (A, B), Šablóna (A, B), Kľúč
Pracovný komplet: 1 ks Príručka, 1 ks Inštrukcia, 10 ks TZ A, 10 ks TZ B, 10 ks ZU A, 10 ks ZU B, 100 ks OH A, 100 ks OH B, 1 ks Šablóna A, 1 ks Šablóna B, 1 ks Kľúč
Sada: 100 ks OH A, 100 ks OH B

Katalógové číslo: T-51 Kategórie: ,

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

L. Maršálová, A. Hrabovská, B. Mesárošová