T-48 ZVLÁDANIE NÁSILIA NA PRACOVISKU


Tréningový program je určený pre kurzy a “tvorivé dielne” (workshopy), v ktorých sa účastníci učia zvládnuť násilie, s ktorým sa môžu stretnúť pri práci s ľuďmi. Predpokladaní účastníci sú predovšetkým zamestnanci v oblasti ošetrovateľských a zdravotníckych služieb, vedúci pracovníci, administratívni pracovníci, ošetrovatelia navštevujúci pacientov v domácnosti, záchytné tímy, nezávislé agentúry.

Vedenie kurzu nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s prácou tohto charakteru.
Program obsahuje dve časti:

  1. Príručka pre vedúceho kurzu
  2. Pracovný zošit

1. Príručka je uceleným pracovným materiálom pre vedúceho kurzu. Skladá sa z jedenástich tematických blokov. Základné problémy, o ktorých pojednáva, sú: čo je násilie, cyklus napadnutia, spúšťacie faktory, prevencia násilia, dôsledky násilia, fyzický zásah, zvládnutie stresu a násilia, vytváranie a hodnotenie správnych návykov a interinštitucionálnej spolupráce.
Každý vyučovací blok sa skladá z niekoľkých vyučovacích jednotiek. Príručka popisuje činnosť vedúceho pri každom sedenú, cvičení, záznamové archy, zoznamy úloh, techniky, materiálové vybavenie, časový rozvrh trvania. Základné informácie sú zahrnuté v 50-tich samostatných archách. Kurz môže mať rôzne trvanie: jednodňové, dvojdňové, až štvor-päťdňové.

2. Pracovný zošit obsahuje 10 hodnotiacich dotazníkov so skórovacím systémom. Je určený na použitie pred začiatkom kurzu. Hodnotí sa v nich organizácia, riziko násilia pri zamestnaní, vyrovnávanie sa s vlastným hnevom, anxietou a stresom, ako aj názory na obeť, útočníka a okolnosti násilia.

Pracovný komplet: 1x Príručka, 3x Pracovný zošit, 1x Post-it
Sada: 3x Pracovný zošit, 1x Post-it

Vymazať
Číslo testu: T-48 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

G. Rowett, G. Breakwell (VB), upr. J. Dan