T-256 ORIENTAČNÁ SKÚŠKA OČNÝCH POHYBOV – OZOP


Test meria kvalitu očných pohybov a rozlišovacích schopností prostredníctvom vertikálnych a horizontálnych liniek a rozptýlených bodov. Môže byť použitý ako diagnostická metóda pri screeningu, poprípade ako doplnok k iným psychologickým a špeciálnym pedagogickým testom. Je vhodný na diagnostikovanie špecifických porúch učenia (dyslexie, dysortografie, dysgrafie), sníma však aj problémy pridružené s LMD.

V teste sú redukované vplyvy takých charakteristík ako je napr. vplyv časového limitu a grafomotorická zručnosť. Test ponúka jednoduchý skórovací systém s prehľadnou štandardizáciou.

Test sa môže zadávať skupinovo alebo individuálne, čas administrácie a vyhodnotenia je cca 3 minúty. Je určený pre deti od 5 do 12 rokov.

Súčasti: príručka, záznamový hárok, pracovný hárok

Pracovný komplet: 1 ks príručka, 200 ks záznamový hárok A, 10 ks pracovný hárok

Sada: 120 ks záznamový hárok

Vymazať
Číslo testu: T-256 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

P. Svododa (ČR)