T-202 HODNOTENIE ZÁVAŽNOSTI PORÚCH ČÍTANIA


Metóda zameraná na hodnotenie závažnosti porúch čítania u detí.Test obsahuje 11 rôznych textov, ktoré umožňujú porovnávať dvojminútové výkony v čítaní detí.
Súčasti: Príručka (čes.), Testové karty (slov.), Kontrolné texty (slov.), Záznamové hárky (čes.)
Použitie: individuálne, u detí od 1.do 6.ročníka ZŠ
Čas administrácie: 15. min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.

Pracovný komplet: 1 ks Príručka, 1 ks Testové karty, 50 ks Kontrolné testy, 50 ks Záznamové hárky
Sada: 50 ks Kontrolné testy, 50 ks Záznamové hárky

Katalógové číslo: T-202 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

† Z. Matějček a kol. (ČR)