T-12 NÁZOROVÉ RADY (UA)


Nonverbálny inteligenčný test s akcentom na dynamickú predstavivosť spojenú s logickým uvažovaním. Je to jeden z najstarších inteligenčných testov s pôvodným názvom Dunajevského skúška. Verzia pod názvom Názorové rady sa používala už v časoch psychotechniky. V Poradenskej skúške J. Doležala tvorila 5. subtest. Predkladaná verzia ktorá je výsledkom niekoľkých úspešných modifikácií a vydareného zjednodušeného a prehľadného skórovania predstavuje modernú metódu s možnosťou uplatnenia samostatne, alebo ako súčasť kombinovanej batérie. Samostatné administrovanie je možné v ľubovolných skupinách za účelom rýchleho a spoľahlivého získania všeobecného pohľadu na úroveň skupiny i jednotlivcov, ktorí ju tvoria.

Posledná štandardizácia bola vykonaná po mnohonásobnej previerke testu na veľkých vzorkách probandov (800 až 1000), absolventov základnej školy, odborných učilíšť, maturantov, uchádzačov na vysoké školy i vysokoškolákov. Popri „z“ skóre a stenových normách sú vypracované aj deskriptívne normy hodnotenia 5-bodovou stupnicou.

Použitie: individuálne i skupinové, od 14 rokov
Čas administrácie: 25 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka (slov.), Testový zošit (UA), Šablóna (slov.)
Pracovný Komplet: 1x Príručka (slov.), 10x Testový zošit (UA), Šablóna (slov.)
Sada: 10x Testový zošit (UA)

Katalógové číslo: T-12-UA Kategórie: , ,

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada