T-9 EYSENCKOVE OSOBNOSTNÉ DOTAZNÍKY PRE DOSPELÝCH (UA)


Pod týmto názvom vydávame výsledky dlhoročnej práce a nespočetných validizačných a teoretických štúdií vychádzajúcich z Eysenckovej teórie osobnosti.

Súbor obsahuje tri dotazníky:
1. EPQ-R – revidovaná forma, 106 položková, ktorá obsahuje okrem už známych škál P, E, N a L aj dve nové škály – návykovú škálu (A) a škálu kriminaty (C).
2. EPQ-R (skrátená verzia) – 48 položkový dotazník, ktorý je možné v prípade časovej núdze použiť namiesto vyššie uvedeného EPQ-R. Porovnanie obidvoch škál ukázalo, že ich použitie je rovnocenné, avšak skrátená verzia nezisťuje návykovú škálu a škálu kriminality.
3. IVE – dotazník impulzivity. Je vhodným doplnením EPQ-R na získanie ďalších údajov o osobnosti. Konkrétne umožňuje zisťovať tri osobnostné faktory: impulzivitu (I), dobrodružnosť (V) a empatiu (E).

Príručka obsahuje súbor poznatkov, ktoré sú výsledkom štúdií vykonaných pomocou uvedených dotazníkov, resp. ich predchádzajúcimi verziami a podáva tak podrobné informácie o Eysenckovom chápaní osobnosti. Príručka okrem originálnych anglických noriem (v podobe AM a ŠO) obsahuje aj orientačné vekové normy získané na slovenskej populácii.
Súbor dotazníkov sa môže stať vhodnou pomôckou nielen pre pracovníkov v teoretickom výskume, ale aj vhodnou pomôckou praktickej psychodiagnostiky.

Použitie: individuálne i skupinové, od 16 rokov
Súčasti: Príručka (slov.), Testové zošity EPQ-R (UA), EPQ-R skrátená forma (UA), IVE (UA), Šablóny (slov.)
Pracovný komplet: 1x Príručka (slov.), 10x EPQ-R (UA), 10x EPQ-R skrátená forma (UA), 10x IVE (UA), Šablóny (slov.)
Sada: 10x EPQ-R (UA), 10x EPQ-R skrátená forma (UA), 10x IVE (UA)

Katalógové číslo: T-9-UA Kategórie: , ,

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada