T -26 GORDONOV OSOBNOSTNÝ PROFIL – INVENTÓRIUM (GPP-I)


GPP-I je verzia uznávaného a mnohonásobne prekladaného osobnostného dotazníka, ktorý bol mierne modifikovaný pre medzinárodné použitie. Meria osem osobnostných čŕt, ktoré ovplyvňujú každodennú činnosť:

1. prevaha
2. zodpovednosť
3. emocionálnu stabilitu
4. sociabilitu
5. opatrnosť
6. originálne myslenie
7. osobné vzťahy
8. ráznosť

Suma skóre profilu poskytuje mieru sebadôvery. Príručka obsahuje údaje o validite, percentilové normy podľa pohlavia, jednotlivo aj spolu. Normatívnu vzorku tvorili dospelí, univerzitní študenti, stredoškolskí študenti, manažéri, výkonní pracovníci, obchodní zástupcovia a iní. GPP-I možno aplikovať pri výbere, odbornom vedení, personálnom poradenstve, vzdelávaní, tréningoch manažérov a vo výskume.

Použitie: individuálne i skupinové, pre dospelú populáciu
Čas administrácie: 20-25 min.
Súčasti: Príručka, Odpoveďový hárok, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, 50x Odpoveďový hárok, Šablóna
Sada: 50x Odpoveďový hárok

Katalógové číslo: T-26 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

I. V. Gordon (USA), upr. M. Jediná