T-112 ŠKÁLA ZJAVNEJ ANXIETY PRE DETI – CMAS (UA)


Škála zjavnej anxiety pre deti (Children´s manifest anxiety scale – CMAS) zisťuje predispozíciu, to jest relatívne stabilný sklon k anxiete u detí vo veku 9 – 14 rokov. Tvorí ho 42 položiek identifikujúcich anxietu a 11 položiek tzv. lži škály. V teoretickej časti manuálu sú uvedené výsledky korelačných štúdií, čo uľahčuje užívateľovi interpretáciu získaných údajov (napr. vzťah dosiahnutého skóre so školskou úspešnosťou, klinické interpretácie, intersexuálne porovnania a pod.). Štandardizačné štúdie naznačili uspokojivú validitu i reliabilitu metódy. Súčasťou manuálu sú aj normy získané s výberom 1666 probandov.

Použitie: individuálne i skupinové, od 9 do 14 rokov
Čas administrácie: 12 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka (slov.), Testový zošit (UA), Šablóna (slov.)
Pracovný komplet: 1x Príručka (slov.), 10x Testový zošit (UA), Šablóna (slov.)
Sada: 10x Testový zošit (UA)

Katalógové číslo: T-112-UA Kategórie: , ,

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada