T-336 POSUDZOVACIA ŠKÁLA ADHD


Posudzovacia škála ADHD IV je adaptáciou americkej ADHD Rating Scale IV autorov George J. Dupaula, Thomasa J. Powera, Arthura D. Anastopoulosa a Roberta Reida.
Škála slúži k skríningu prejavov ADHD u detí vo veku 6-12 rokov. Obsahuje 18 položiek – tvrdení popisujúcich chovanie dieťaťa, sledujúcich prejavy nepozornosti (subškála nepozornosti), a hyperaktivity-impulzivity (subškála hyperaktivity-impulzivity), čím kopíruje všetky symptómy popísané v DSM-IV. Škála nielen upozorňuje na možnosť prítomnosti ADHD, ale ukazuje tiež na jeho konkrétne prejavy – či je viac narušená pozornosť, či je dieťa viac hyperaktívne a impulzívne, alebo či ide o kombináciu oboch. Škálu ADHD IV vyplňujú rodičia a učitelia. Je vhodné ju použiť pred samotným klinickým vyšetrením, je možné zaradiť ju aj v priebehu diagnostického procesu, či následne v priebehu liečby, predovšetkým k posúdeniu jej účinnosti.
Posudzovaciu škálu ADHD IV je možné využiť k skríningu ADHD u detského psychiatra, klinického psychológa, v pedagogicko-psychologickej poradni, či vo výskume. Môžu ju používať aj špeciálni pedagógovia.

Použitie: u detí vo veku 6-12 rokov
Čas administrácie: 10 min
Čas vyhodnocovania: 5 min
Súčasti: Príručka, záznamové hárky
Pracovný komplet: Príručka, 50x záznamový hárok
Sada: 50x  záznamový hárok

Katalógové číslo: T-336 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

P. Theiner, T. Urbánek, M. Goetz, V. Fajmonová