T-21 – JEP – OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK PRE DETI – B-JEPI (DOTAZNÍK) – PC


Počítačové spracovanie dotazníka T-21 B-JEPI. Program má vstup dát „štandard“ – klávesami “1” = ÁNO, “2” = NIE, při ktorom je nutné prepísať odpovede posudzovanej osoby a vstup dát „počítač“ – program predkladá postupne všetky otázky a pomocou tlačidiel s nápisom “ÁNO” a “NIE” zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede. Výsledok je zobrazený stĺpcovým diagramom a tabuľkou hodnôt HS a VS škál testu.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.