T-21 OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK PRE DETI B-JEPI – NOVÉ NORMY


Eysenckov dotazník extraverzie, neurotizmu, psychotizmu a sklonu odpovedať sociálne žiadúcim spôsobom. Dotazník obsahuje 78 položiek. V príručka sú uvedené slovenské normy vyjadrené percentilovými ukazovateľmi. Nové normy r. 2023.

Použitie: individuálne i skupinové, od 7 do 15 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Súčasti: Príručka, Príloha k príručke (nové normy), Testový zošit, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, Príloha k príručke, 100x Testový zošit, Šablóna
Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-21-NN Kategórie: ,

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada