Spoločnosť


Rada expertov

 
Rada expertov pri Psychodiagnostika a.s. pracuje v zložení:

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., predseda Rady expertov
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
akademik Damián Kováč
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
† doc. PhDr. Ján Vonkomer, CSc.
† PhDr. Vladimír Černý, CSc.