Katalóg T-21    OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK PRE DETI B-JEPI
H. J. Eysenck, J. G. B Eysenck (GB), upr. † J. Senka
Eysenckov dotazník extraverzie, neurotizmu, psychotizmu a sklonu odpovedať sociálne žiadúcim spôsobom. Dotazník obsahuje 78 položiek. V príručka sú uvedené slovenské normy vyjadrené percentilovými ukazovateľmi.
Použitie: individuálne i skupinové, od 7 do 15 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Š
S: 100 TZ


[ objednať ]